Що таке податкова соцпільга і кому вона належить

Что такое налоговая соцльгота и кому она положена

Які є обмеження

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді зарплати, на суму податкової соцпільги.

У всіх аспектах податкових соціальних пільг журналісти «Сегодня» разбиралисть при підтримці старшого партнера юк Dega Partners Ігоря Дерев’янко.

Пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як зарплата. Але розмір пільги не повинен перевищувати суму, що дорівнює розміру місячного прожмінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4, округленої до 10 грн. Так, при розмірі прожмінімуму для працездатної особи на 1 січня 2019-го в сумі 1921 грн граничний дохід для застосування пільги становитиме: 1921 грн х 1,4 = 2690 грн. А загальний розмір податкової соцпільги для будь-якого платника податку обмежується 50% розміру прожмінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого законом на 1 січня звітного податкового року, що в підсумку становить 960,5 грн. І якщо врахувати, що прожитковий мінімум (1921 грн) і мінзарплата (4173 грн) суттєво відрізняються, то зараз пільгою можуть скористатися ті, хто працює неповний робочий день, має від 2 маленьких дітей, суміщає посади в одного роботодавця.

Які пільги дають батькам при вихованні дітей. Граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соцпільги одному з батьків у випадку утримання дитини, визначається як добуток граничного доходу для застосування податкової соцпільги у 2019-му та кількості дітей. Так, для одного з батьків граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної у разі утримання 2 дітей до 18 років складе: 2690 грн х 2 = 5380 грн., а для другого батька — 2690 грн.

При цьому якщо платник податку має 2 або більше дітей віком до 18 років, тоді розмір податкової соцпільги становить 100% від загального розміру податкової соцпільги (960,5 грн). Це розраховується як добуток загального розміру податкової соцпільги і кількості дітей у віці до 18 років. Наприклад, для платника податку, який утримує 2 дітей віком до 18 років, розмір податкової соцпільги складе 1921 грн.

А для одиноких матерів (батьків), вдів (вдівців), опікунів, піклувальників, а також платників податків, які утримують дитину-інваліда, розмір податкової соцпільги складає 150% від загального розміру (960,5 грн) і налічує 1440,75 грн у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років.

Які соціальні податкові пільги надають ветеранам та інвалідам війни. На 150% від загального розміру податкової соцпільги можуть розраховувати багато платників податків. Зокрема, сюди відносяться 1-я і 2-я категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; учні, студенти, аспіранти; інваліди I—II групи, у тому числі з дитинства; особи, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів; учасники бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни та ін

А 200% податкової соцпільги від її загального розміру можуть скористатися Герої України; Герої Радянського Союзу, особи, нагороджені 4 і більше медалями «За відвагу»; учасники бойових дій під час Другої світової війни або особи, які у той час працювали в тилу, інваліди I—II групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни. Також сюди відносяться колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особи, визнані репресованими, реабілітованими і т. д.

Які обмеження є для застосування пільги. Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування і виплати. Причому на цю соцпільгу можна розраховувати тільки після подання роботодавцю заяви платника податку про застосування цієї податкової пільги та наданні документів, що підтверджують таке право.

Важливо пам’ятати, що податкова соціальна пільга не може бути застосована в ряді випадків.

Зокрема, якщо платник податку отримує інші доходи, ніж його заробітна плата, не може одержати на ці доходи податкову соціальну пільгу.

Або якщо платник податку протягом звітного податкового місяця отримує не тільки заробітну плату, але одночасно і інші доходи — наприклад, стипендію чи інше (грошове чи речове) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, військовослужбовців, що виплачується з бюджету. У такому випадку він також не може отримувати податкову соціальну пільгу.

А ще на податкову соціальну пільгу не можуть розраховувати самозайняті особи, якщо отримують дохід від здійснення підприємницької діяльності або іншої незалежної професійної діяльності.

Важливо пам’ятати, що при застосуванні податкової соціальної пільги з двох чи більше підставах, платник податків має право лише на одну податкову соціальну пільгу з підстави, що передбачає її найбільший розмір.

В останньому правилі винятком можуть стати наступні випадки: податкова соціальна пільга застосовується при утриманні дитину-інваліда. В даній ситуації податкова соцпільга додається до пільги за вмістом двох або більше дітей віком до 18 років.

Є покарання, якщо пільгу застосовують невірно. Якщо податкову соцпільгу застосовують при отриманні інших доходів протягом будь-якого звітного податкового місяця або за кількома місцями отримання доходів, тоді платник податку втрачає право на отримання цієї пільги за всіма місцями отримання доходу. Цей механізм діє починаючи з місяця, коли мало місце таке порушення, та закінчуючи місяцем, коли право на застосування соцпільги відновлюється.

При цьому відновлення отримання податкової соціальної пільги можливе лише в разі, коли працівник-платник податків надає всім роботодавцям заяви про відмову від пільги із зазначенням місяця, коли відбулося порушення порядку її застосування. На цій підставі кожний роботодавець нараховує і утримує суму недоплати податку та штраф у розмірі 100 відсотків суми цієї недоплати.

Це робиться за рахунок найближчої виплати доходу такому платнику податку. Якщо ж сума виплати недостатня, – за рахунок наступних виплат. У тому ж разі, якщо суми недоплати-штрафу не були утримані податковим агентом за рахунок доходу платника податку, ці суми включаються до річної податкової декларації такого платника податку.

При цьому право на застосування податкової соцпільги відновлюється з податкового місяця, наступного за місяцем, коли сума недоплати та штраф були погашені.

Share

Add a Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *